Archive for the ‘Uncategorized’ category

Przeredagowanie tekstów

16 marca, 2011

Przeredagowanie tekstów okazuje się niezwykle istotne w momencie, najogólniej ujmując, niedopasowania tematu tekstu i jego tytułu. Jeśli ktoś podjął się napisania np. artykułu na określony temat i nie podołał zagadnieniu, a nie ma możliwości zmiany przedmiotu rozprawy, powinien zająć się przeredagowaniem tekstu. Jest to, naturalnie, czynność bardzo zniechęcająca autora materiału, postrzegana jako marnowanie już skomponowanej materii słownej, jednak czasem zdarza się, że od przeredagowania zależy powodzenie tekstu i autora. (więcej…)

Redakcja strony

13 marca, 2011

Redakcja strony, czyli witryny internetowej, dla jednych stanowi szybki sposób na zarobek, dla innych konieczność warunkującą rozwój firmy, dla jeszcze innych hobby. Powodów, dla których ludzie piszą na zlecenie albo szukają piszących na zlecenie, może być wiele. Przede wszystkim jednak warto zastanowić się, czy tekst kosztujący śmiesznie mało będzie satysfakcjonujący dla nas i korzystny z punktu widzenia skuteczności nadawczej. Cóż bowiem z tego, że ktoś napisze nam sto tekstów na określony temat, jeśli każdy z nich będzie się nadawał jedynie do wyrzucenia do kosza? Jeśli chcemy poważnie zająć się naszym biznesem i poważnie na nim zarabiać, powinniśmy inwestować jedynie w piękną polszczyznę. (więcej…)

Pisanie artykułów przez Internet

26 lutego, 2011

Co sprawia, że pisanie artykułów przez Internet jest korzystne zarówno dla wydawców, jak i redaktorów? Podstawowy powód to brak konieczności straty czasu na spotkanie twarzą w twarz osób zainteresowanych usługą. Tak, w wypadku osób o określonej renomie i niemających czasu każda godzina przeznaczona na omawianie czegoś, co można zawrzeć w e-mailu, jest na wagę złota. (więcej…)

Pisanie referatów

21 lutego, 2011

Pisanie referatów wydaje się usługą bardziej wiarygodną niż np. redagowanie całych prac dyplomowych. Dzięki temu, że jest to dość krótka forma językowa, można w niedługim czasie opanować jej zasady i temat. Osoba, która proponuje pisanie referatów, zwykle najpierw zapoznaje się z przedmiotem przyszłej rozprawy i ocenia swoją wiedzę oraz ewentualne umiejętności językowe, po czym przystępuje do tworzenia tekstu. (więcej…)