Posted tagged ‘cena napisania tekstów’

Cennik pisania artykułów

Marzec 20, 2011

Cennik pisania artykułów zwykle zawiera też inne pozycje. Redakcji podejmują się często ludzie uzdolnieni humanistyczne, większość z nich to osoby po polonistyce, jednak nie jest to wymóg stawiany przez wszystkich klientów czy potencjalnych pracodawców. Czasem zdarzają się osoby o wrodzonym talencie pisarskim, które poza lekkim piórem mają wyczucie logiki zdania. Są to jednak pojedyncze przypadki, dlatego większość różnego rodzaju autorów czy redaktorów po napisaniu tekstu zleca jego korektę profesjonaliście w dziedzinie poprawnej polszczyzny. Jeśli chodzi o cennik pisania artykułów, należy go wnikliwie przeanalizować, zanim podejmie się współpracę z konkretną osobą. Zdarza się bowiem często, że cele obu stron mijają się, styl pisarski redaktora i jego kwalifikacje nie odpowiadają zleceniodawcy albo przelicznik znaków jest niespójny z ceną… Warto ufać osobom, które prowadzą blogi obrazujące ich styl, można również przed samą współpracą poprosić redaktora o próbkę materii słownej jego autorstwa, która stanowić będzie zachętę lub rozczarowanie decydujące o (nie)zawarciu umowy.

Reklamy