Posted tagged ‘redakcja artykułu’

Wykonanie redakcji artykułu

Marzec 22, 2011

Jeśli komuś zależy na profesjonalnym ujęciu własnych spostrzeżeń albo umieszczeniu czegoś dobrego w czasopiśmie, które wydaje, powinien postawić na wykonanie redakcji artykułu. Chyba nikomu nie trzeba zachwalać usług redaktorskich – każdy, kto zna wartość pięknego słowa, wie, że tylko poprzez dobry tekst można dotrzeć do odbiorców. Pisanie artykułów rządzi się określonymi prawami – oprócz bowiem zwykłego relacjonowania czegoś albo prezentowania spostrzeżeń na dany temat, istotne wydaje się zwrócenie uwagi na to, do kogo kierujemy nasz tekst: czy do nastolatków, czy do osób w sile wieku; czy do przeciętnego Polaka, czy może do specjalistów z jakiejś dziedziny. Od odbiorców zależy wybór stylu językowego oraz stosowane określenia, składnia i zwroty do czytelnika. Co ważne, elegancja i kultura języka przejawia się właśnie w próbie upodobnienia (w ramach rozsądku, naturalnie) do tego, jak wyraża się rozmówca lub korespondent. Niestosowne jest mówienie po profesorsku, kiedy mamy do czynienia z prostym robotnikiem budowlanym. Zresztą, działa to w obie strony – tak samo obraźliwe może się okazać posługiwanie się kolokwialną lub wręcz wulgarną polszczyzną w kontaktach z ludźmi reprezentującymi wyższość językową z powodu choćby wykształcenia. Pamiętajmy o tym, decydując się na wykonanie albo zlecenie redakcji artykułu. I nie dajmy sobie wmówić, że język zawsze jest ten sam i trafi do każdego.

Wykształcenie redaktora tekstów

Marzec 12, 2011

Jakie powinno być wykształcenie redaktora tekstów? To pytanie odsłania głębsze zagadnienie – czy oprócz wykształcenia kierunkowego odpowiadającego tematyce podejmowanej w tekstach redaktor powinien być przygotowany polonistycznie do pisania. Wydaje się, że dobry redaktor powinien być dość dobrze zorientowany w pięknej polszczyźnie. Od polonisty z wykształcenia różni go być może brak teoretycznego zaplecza i formalnego potwierdzenia znajomości zasad pisowni. (więcej…)

Praca przy redagowaniu tekstów

Marzec 10, 2011

Praca przy redagowaniu tekstów dotyczy przede wszystkim zdobywania materiałów na dany temat. Zanim podejmie się konkretne zagadnienie, konieczne jest wyszukanie w Internecie czy bibliotece, na przykład swojej, tekstów traktujących o czymś, co nas w danym momencie interesuje. Warto, aby nadać swoim wywodom znamienia profesjonalizmu, skonsultować stworzony materiał pod względem merytorycznym z fachowcem. Dzięki temu zyskujemy potwierdzenie głoszonych w tekście tez oraz zyskujemy na czasie – zamiast poszukiwać kolejnych woluminów poświęconych konkretnemu zagadnieniu, otrzymujemy gotową wiedzę od specjalisty. Praca przy redagowaniu tekstów polega więc przede wszystkim na szukaniu materiałów ilustrujących przedmiot rozważań.