Posted tagged ‘redakcja tekstów’

Wykształcenie redaktora tekstów

12 marca, 2011

Jakie powinno być wykształcenie redaktora tekstów? To pytanie odsłania głębsze zagadnienie – czy oprócz wykształcenia kierunkowego odpowiadającego tematyce podejmowanej w tekstach redaktor powinien być przygotowany polonistycznie do pisania. Wydaje się, że dobry redaktor powinien być dość dobrze zorientowany w pięknej polszczyźnie. Od polonisty z wykształcenia różni go być może brak teoretycznego zaplecza i formalnego potwierdzenia znajomości zasad pisowni. (więcej…)

Praca przy redagowaniu tekstów

10 marca, 2011

Praca przy redagowaniu tekstów dotyczy przede wszystkim zdobywania materiałów na dany temat. Zanim podejmie się konkretne zagadnienie, konieczne jest wyszukanie w Internecie czy bibliotece, na przykład swojej, tekstów traktujących o czymś, co nas w danym momencie interesuje. Warto, aby nadać swoim wywodom znamienia profesjonalizmu, skonsultować stworzony materiał pod względem merytorycznym z fachowcem. Dzięki temu zyskujemy potwierdzenie głoszonych w tekście tez oraz zyskujemy na czasie – zamiast poszukiwać kolejnych woluminów poświęconych konkretnemu zagadnieniu, otrzymujemy gotową wiedzę od specjalisty. Praca przy redagowaniu tekstów polega więc przede wszystkim na szukaniu materiałów ilustrujących przedmiot rozważań.

Zredagowanie opisu do aukcji internetowych

6 marca, 2011

Zredagowanie opisu do aukcji internetowych nie jest rzeczą prostą, o czym przekonują kolejne opisy przedmiotów wystawianych na popularnych portalach aukcyjnych. Użytkownicy takich stron bardzo często nieumiejętnie formułują, co chcą sprzedać i jakie są właściwości oferowanego towaru. Na przykład, wystawiając na aukcji ubranie, umieszczają jedynie informację na temat rozmiaru i koloru odzieży. (więcej…)

Zredagowanie artykułu

28 lutego, 2011

Zredagowanie artykułu warto powierzyć komuś, kto ma do tego odpowiednie przygotowanie i potrafi ze smakiem dobierać słowa. Ze smakiem i ze… słownikiem dobrego stylu. Nie ma ludzi wszechwiedzących, a ci, którzy swoje życie poświęcili na nauczanie piękna polszczyzny, powinni nas inspirować i wskazywać drogę do właściwego doboru słów. (więcej…)

Korekta a redakcja tekstu

18 lutego, 2011

Niektóre osoby świadczące usługi korektorskie czasami podnoszą cenę za poprawę tekstu, twierdząc, że wypowiedź pisemna jest nieskładna i wymaga większego nakładu pracy. My nie wyznajemy tej zasady – jeśli mamy odesłać tekst tylko ze wstawionymi przecinkami i usuniętymi błędami ortograficznymi, to uważamy takie działanie za bezsensowne – po co nanosić poprawki na i tak błędnie sformułowany tekst? (więcej…)

Redagowanie tekstów

10 lutego, 2011

Redagowanie tekstów to wcale nie taka prosta sprawa, jak to by się mogło wydawać. Trzeba mieć do tego tzw. wenę twórczą, która napędza nas do wymyślania ciągu wyrazów, z których powstaje cały tekst. (więcej…)

Redakcja tekstu

2 stycznia, 2011

(więcej…)