Posted tagged ‘redaktor tekstów’

Wykształcenie redaktora tekstów

Marzec 12, 2011

Jakie powinno być wykształcenie redaktora tekstów? To pytanie odsłania głębsze zagadnienie – czy oprócz wykształcenia kierunkowego odpowiadającego tematyce podejmowanej w tekstach redaktor powinien być przygotowany polonistycznie do pisania. Wydaje się, że dobry redaktor powinien być dość dobrze zorientowany w pięknej polszczyźnie. Od polonisty z wykształcenia różni go być może brak teoretycznego zaplecza i formalnego potwierdzenia znajomości zasad pisowni. (więcej…)

Praca redaktora tekstu

Marzec 8, 2011

Czy praca redaktora tekstu jest ciekawa? To zależy od zainteresowań osoby wykonującej ten zawód, od jej predyspozycji i typu osobowości. Ciekawa może być taka praca dla kogoś, kto lubi poznawać innych ludzi i różne odcienie rzeczywistości, ludzkie problemy i zgłębiać wiedzę na odmienne tematy. Praca redaktora tekstu z pewnością zaspokaja potrzebę ciekawości świata, dlatego powinna być wykonywana przez otwartych na otoczenie ekstrawertyków, śmiałych i komunikatywnych ludzi, tak by każda podejmowana inicjatywa nie przysparzała im stresu i strachu przed oceną. (więcej…)