Posted tagged ‘referować’

Pisanie referatów

Luty 21, 2011

Pisanie referatów wydaje się usługą bardziej wiarygodną niż np. redagowanie całych prac dyplomowych. Dzięki temu, że jest to dość krótka forma językowa, można w niedługim czasie opanować jej zasady i temat. Osoba, która proponuje pisanie referatów, zwykle najpierw zapoznaje się z przedmiotem przyszłej rozprawy i ocenia swoją wiedzę oraz ewentualne umiejętności językowe, po czym przystępuje do tworzenia tekstu. (więcej…)