Posted tagged ‘teksty na zlecenie’

Pisanie artykułów do gazet

24 lutego, 2011

Pisanie artykułów do gazet jest zajęciem bardzo przyjemnym i satysfakcjonującym. Poza oczywistą radością z tworzenia tekstu redaktor takiego materiału ma możliwość zdobywania wiedzy na określony temat – a więc korzyści z pisania podwajają się. Nie każdy ma talent do tworzenia tekstów na zamówienie. Z jednej strony nie można zabraniać komuś prób tworzenia artykułów i skazywać kogoś, kto nie ma talentu pisarskiego, na porażkę. (więcej…)