Posted tagged ‘zredagowany tekst’

Praca przy redagowaniu tekstów

10 marca, 2011

Praca przy redagowaniu tekstów dotyczy przede wszystkim zdobywania materiałów na dany temat. Zanim podejmie się konkretne zagadnienie, konieczne jest wyszukanie w Internecie czy bibliotece, na przykład swojej, tekstów traktujących o czymś, co nas w danym momencie interesuje. Warto, aby nadać swoim wywodom znamienia profesjonalizmu, skonsultować stworzony materiał pod względem merytorycznym z fachowcem. Dzięki temu zyskujemy potwierdzenie głoszonych w tekście tez oraz zyskujemy na czasie – zamiast poszukiwać kolejnych woluminów poświęconych konkretnemu zagadnieniu, otrzymujemy gotową wiedzę od specjalisty. Praca przy redagowaniu tekstów polega więc przede wszystkim na szukaniu materiałów ilustrujących przedmiot rozważań.

Praca redaktora tekstu

8 marca, 2011

Czy praca redaktora tekstu jest ciekawa? To zależy od zainteresowań osoby wykonującej ten zawód, od jej predyspozycji i typu osobowości. Ciekawa może być taka praca dla kogoś, kto lubi poznawać innych ludzi i różne odcienie rzeczywistości, ludzkie problemy i zgłębiać wiedzę na odmienne tematy. Praca redaktora tekstu z pewnością zaspokaja potrzebę ciekawości świata, dlatego powinna być wykonywana przez otwartych na otoczenie ekstrawertyków, śmiałych i komunikatywnych ludzi, tak by każda podejmowana inicjatywa nie przysparzała im stresu i strachu przed oceną. (więcej…)